Консультує Бершадське бюро правової допомоги

Дата: 25.07.2022 08:11
Кількість переглядів: 167

До Бершадського бюро правової допомоги  звертаються жінки, які проживають в  Бершадській та Джулинській ОТГ, з приводу роз’яснення  порядку взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних за оновленим переліком спеціальностей, який мають запровадити  з 1 жовтня 2022 року.

Відповідно до Конституції України та Законів України  кожен громадянин має обов’язок захищати свою країну, її недоторканність і цілісність території. Для підготовки Збройних сил України Закон встановлює військовий обов’язок.

 Даний обов’язок включає наступні дії:

 • підготовка осіб до військової служби;
 • приписка до ділянок призову;
 • прийняття на службу (призов/контракт);
 • проходження такої служби;
 • перебування в запасі;
 • військовий резерв;
 • військовий облік.

Відповідно ч.11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» жінки, віком з 18 по 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Міністерство оборони України  неодноразово уточнювало список спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік. Остаточний перелік спеціальностей та професій було визначено у  наказі Міністерства оборони України № 313 від 11 жовтня 2021 року. Тому починаючи з 1 жовтня 2022 року жінок братимуть на військовий облік за переліком таких спеціальностей та професій:

• Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія

• Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія

• Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва

•Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

• Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

• Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

• Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування

• Видавництво та поліграфія

• Державна безпека

• Транспортні технології

• Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій

• Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка

• Електроніка

• Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта

• Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

• Залізничний транспорт

• Пожежна безпека

Жінки постійно були військовозобов'язаними для конкретних професій. Просто раніше цей перелік був вужчий. Зараз, на період воєнного стану в Україні,  цей перелік розширили.

Окрім спеціальностей та професій до жінок, які стають на військовий облік є ще додаткові вимоги.

 • Військовозобов'язані жінки мають перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном - за місцем консульського обліку у дипломатичних установах України.
 • Вони не можуть змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, керівників Служби безпеки України  чи Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у воєнний час.
 • У разі необхідності змінити місце проживання, їхати у відрядження, на навчання чи у відпустку потрібно заздалегідь повідомити про це особисто територіальний центр комплектування (колишній військкомат).
 • Військовозобов'язана також має з'являтися на виклик до територіального центру у терміни, що будуть вказані в одержаних документах, а також проходити медичні огляди і підготовку до військової служби, залежно від професії.

Хочемо наголосити, що взяття на облік автоматично не означає мобілізацію. Всі жінки, які на сьогодні служать в Збройних силах України, роблять це добровільно та/або за контрактом. Тим більше, що на облік жінок ставитимуть тільки у разі, якщо вони будуть придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

Також, в  ст. 23 Закону України « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», визначено категорії в осіб, які не будуть мобілізовані навіть у воєнний стан, а саме:

 1. заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 2. визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 3. жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 4. жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 5. жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 6. жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 7. жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 8. усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 9. зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 10. які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 11. опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 12. жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";
 13. народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 14. працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;
 15. інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

На військовозобов'язаних жінок поширюватимуться ті ж обмеження, що й на чоловіків: виїхати (евакуюватися) за межі держави така особа може лише за спеціальним дозволом військкомату.

Виїжджати зможуть, зокрема, військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких є троє і більше дітей віком до 18 років, мами чи тата-одинаки, що самостійно виховують неповнолітню дитину, батьки, опікуни, усиновлювачі які мають дитину з інвалідністю чи усиновлену дитину віком до 18 років.

У цей перелік також потрапляють ті, хто навчається за кордоном за стаціонарною чи змішаною формою навчання - від здобувачів профосвіти до аспірантів та докторантів.

Для постановки на військовий облік жінкам, необхідно особисто з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату) за місцем реєстрації та надати відповідні документи.

заява про взяття на облік (надає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідку з роботи із зазначенням спеціальності за якою працює на даний час;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку (у разі наявності);

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3х4.

Зверніть увагу! Якщо особа підлягає взяттю на військовий облік, її спрямують на медкомісію, яка визначає придатність до військової служби.

Якщо жінка, яка належить до однієї з категорій, що підлягають постановці на військовий облік, не зробить цього самостійно, вона може понести покарання.

Так статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачено притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом року вчинення вищезазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період передбачено штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 статті 337 Кримінального кодексу України ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, - карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Однак військовозобов'язаною людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані.

НАГАДУЄМО:

Правову допомогу можна отримати звернувшись до Бершадського бюро правової допомоги  з 08-00 год. до 17-00 год. з понеділка по п’ятницю за адресою:

м. Бершадь,вул. Героїв України,8, тел. 2-14-03.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних